วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณแนะนำมหาวิทยาลัยทักษิณ

                                           
เพลงมาร์ชวิชาเอกสังคมศึกษา


เพลงมาร์ช วิชาเอกสังคมศึกษา
สังคมศึกษามุ่งหวังสรรสร้างปณิธาน          จักเชิดชูศึกษาศาสตร์ก้องฟ้าระบือนาม
*ศาสนาวัฒนธรรมเลิศล้ำเป็นหนึ่ง                  ร่ำเรียนเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหา
หน้าที่ พลเมืองควบคู่คุณธรรม                        ประวัติศาสตร์คือความทรงจำ
ภูมิศาสตร์ดุจเป็นหลักชัย                                นี้คือบทเรียน สอนสั่งเราให้ยกค่าความเป็นคน
สังคมศึกษาจะรักและกลมเกลียวกัน              ดุจต้นไผ่ รวมใจให้เป็นกอหนึ่ง
เป็นแบบอย่างให้ทุกคนนั้นสามัคคี คิดดีกันต่อไป    (ซ้ำ* ) เป็นแบบอย่างให้ทุกคนนั้นสามัคคี คิดดีต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น